Tag Archives: reglamento

Justícia ha oferit a les CCAA el sistema “Lexnet”

lexnet_logo A partir de l’1 de gener, les comunicacions entre els professionals (advocats, procuradors i graduats socials) i els jutjats, en els casos nous, hauran de ser electròniques, segons estableix la llei d’enjudiciament civil. El ministeri de Justícia ha posat en marxa mesures per fer possible aquest canvi. Per facilitar la transició al nou model “sense paper”, ha posat a disposició de les comunitats autònomes que així ho desitgin les seves pròpies eines tecnològiques. El ministeri ha ofert de manera gratuïta a totes les CCAA amb competències en Justícia i que no tinguin el seu propi sistema de comunicació, l’eina “ Lexnet “, que ja porta funcionant des de fa anys. A més, ha adaptat les aplicacions que fa servir la Fiscalia, que també han estat ofertes a les CCAA, i s’han subministrat 6.400 pantalles i 250 escàners perquè tots els funcionaris de Justícia al territori del ministeri treballin amb doble pantalla a partir de l’1 de gener .

Comunicacions electròniques

La Llei d’Enjudiciament Civil recull l’obligatorietat que les comunicacions entre els professionals del sector (advocats, procuradors o graduats socials) i els jutjats siguin electròniques per als casos que s’iniciïn a partir de l’1 de gener . No significa, per tant, la desaparició del paper en jutjats i tribunals, sinó que els documents aportats per a qualsevol procés s’han de tractar digitalment per a poder agilitzar les comunicacions entre professionals. La mesura no afecta l’expedient judicial electrònic. Segons fonts pròximes al ministeri, la data de l’1 de gener de 2016 no significarà la fi del procés de modernització pel que fa a les comunicacions. Suposa, en tot cas, un primer punt de partida cap a la digitalització de la Justícia.

El Consell de Ministres, a proposta del ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha aprovat un Reial Decret sobre comunicacions electròniques a l’Administració de Justícia en l’àmbit territorial del Ministeri de Justícia i pel qual es regula el sistema LEXNET que, a partir de l’1 de gener de 2016, s’haurà d’utilitzar per a la presentació d’escrits, el trasllat de còpies i la realització d’actes de comunicació, tant pels jutjats, tribunals i fiscalies com per els professionals que col·laboren amb la Justícia.
El Reial decret s’aplica en l’àmbit territorial del Ministeri de Justícia (Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Múrcia, Illes Balears, Extremadura, Ceuta i Melilla) i en tots els ordres jurisdiccionals. Les comunitats autònomes amb competències transferides en matèria de Justícia hauran d’adoptar les mesures necessàries per assegurar des del pròxim 1 de gener l’aplicació de les previsions introduïdes en les recents reformes de la Llei d’enjudiciament civil i de la Llei Orgànica del Poder Judicial en aquesta matèria.

Font:

http://www.lamoncloa.gob.es/

http://www.elconfidencialdigital.com/

Si us ha resultat interessant aquest article, no dubteu en visitar el nostre últim post sobre protecció de dades.

https://ialmenara.com/ca/hackers-posen-en-risc-dades-de-4-milions-de-britanics/

(Español) El criterio de caja y modificaciones del reglamento de IVA

El pasado 26 de Octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el

  Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.