Assessoria Fiscal

A Veritas Legal Abogados SL, assessorem als nostres clients, persones físiques i jurídiques, en totes les matèries relatives a la tributació nacional i internacional, inclosa l’assistència en inspeccions i recursos. La nostra signatura incideix especialment en l’orientació als seus clients sobre una bona planificació fiscal per aconseguir els majors beneficis per als seus interessos. El nostre equip ofereix, entre uns altres, els següents serveis:

 • Planificació fiscal d’empreses espanyoles i internacionals
 • Empresa familiar i grans patrimonis
 • Fiscalitat de no residents
 • Assessorament en suposats de doble implicació
 • Fiscalitat sobre societats, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre
 • Fiscalitat en operacions de particulars
 • Inspeccions tributàries, recursos i reclamacions en vies administrativa i contenciosa- administrativa
 • Actuacions de defensa davant l’Hisenda Pública
 • Revisions fiscals sobre les contingències de les operacions jurídiques realitzades
 • Plans d’opcions sobre accions i altres sistemes retributius
 • Planificació fiscal patrimonial i successòria

Assessoria Comptable

Veritas Legal Abogados SL compta amb els millors experts comptables que analitzen la correcta aplicació de les partides comptables de les nostres empreses clients i realitzen els ajustos comptables i fiscals de tancament de l’exercici que els va a permetre afrontar d’una forma adequada les seves obligacions Tributàries. El nostre Departament de Gestió comptable ofereix, entre uns altres, els següents serveis:

 • Assessorament en la preparació de comptes.
 • Preparació dels llibres de la companyia.
 • Revisió dels llibres de comptes.
 • Assessorament i, si escau, confecció i presentació dels comptes anuals davant el Registre Mercantil.
 • Comptabilitat de costos.
 • Organització i introducció de sistemes i plans de comptabilitat.

Assessoria laboral

A Veritas Legal Abogados SL prestem als clients, especialment empreses, un assessorament jurídic especialitzat en les matèries de relacions laborals, recursos humans i Seguretat Social a fi que optimitzin les seves relacions laborals conforme a les seves necessitats reals, facilitant-los la gestió social, assessorant-los en les diferents modalitats de contractació i actuant, així mateix, com a interlocutors en la relació empresa- treballador. Apostem per un assessorament preventiu en les diferents matèries d’especialització.Gestió laboral

 • Assessorament jurídic-laboral
 • Recursos humans i prevenció de riscos laborals
 • Seguretat social

Consultoria

RRHH

Podem afirmar, sense excessiu risc a equivocar-nos, que el nivell de les organitzacions i la seva valoració es mesura per la qualitat i la composició i possibilitats que ofereixen les persones que les componen. Per això Veritas Legal Abogados SL destina grans esforços per incorporar a la signatura a professionals del més alt nivell tècnic i humà, valorant i fomentant les qualitats humanes i personals dels mateixos. Veritas Legal Abogados SL ofereix una carrera professional a tots els seus membres que s’inicia en el moment de la seva incorporació a la signatura, per això, els nostres professionals intervenen en una àmplia varietat de casos, recolzats per advocats més experimentats per solucionar qualsevol consulta de tal manera que es potencia el treball en equip dins dels diferents serveis que ofereix la firma. Veritas Legal Abogados SL busca, fonamentalment, professionals amb vocació, iniciativa i amb capacitat de comunicació i organització, que sàpiguen integrar-se en un equip de treball amb el de buscar la màxima eficiència i qualitat

 

Formació

Veritas Legal Abogados SL entén la formació com continua dintre de la carrera profesional. La mateixa es un aspecte vital pels nostres profesionals. El nostre repte es oferir en tots els casos els serveis de máxima qualitat amb la generació d’un valor afegit i un compromís amb el client.