Nosaltres

Veritas Legal Abogados SL és un Despatx d’Advocats fundat el 1989 i un dels principals bufets d’advocats i economistes de Catalunya amb oficines a l’Avinguda Diagonal de Barcelona. Està especialitzat en totes les àrees del Dret d’Empresa. Compta amb acords de col·laboració amb prestigioses firmes de consultoria, tecnologia i comunicació. Una part de l’activitat professional d’Veritas Legal Abogados SL revesteix caràcter internacional amb empreses estrangeres i multinacionals com clients.

El despatx manté una àmplia xarxa de contactes internacionals amb altres despatxos i empreses, amb els quals actua de forma independent, sent l’objectiu canalitzar per als nostres clients aquelles col·laboracions internacionals que possibilitin el seu millor desenvolupament empresarial, aprofitant el seu profund coneixement de la realitat local. L’equip jurídic i assessor està format per advocats amb un alt nivell d’experiència i especialització, aconseguint així per als seus clients un assessorament jurídic complet que incideix especialment en la personalització i cerca de resultats. L’assessorament com a actuació preventiva, la recerca de la satisfacció del client, la sàvia actuació en l’exercici del Dret comercial i contenciós i l’assessorament financer i tributari, atorguen a la Firma un instrument tècnic legal de gran validesa a l’hora de procurar la consecució dels objectius establerts.

Els clients de les empreses d’Veritas Legal Abogados SL provenen de tots els sectors i àmbits econòmics. Per a tots ells es dirigeix l’assessorament jurídic responsable i uniforme, orientat a la prevenció de conflictes i a la recerca de solucions útils que refermin els objectius marcats. El treball es desenvolupa sota els principis d’especialitat, flexibilitat i treball cooperatiu de donar solucions unitàries als seus clients.

Social

Creïemque la gestió deu ser socialment responsable. Es per això que duem a terme polítiques que afavoreixen la millora social, económica y ambiental.

Àmbit social Col·laboració amb entitats i organitzacions sense ànim de lucre. Cooperem amb entitats no lucratives, i patrocinem i organitzem cursos i màsters a universitats i centres de formació.

Veritas Legal Abogados SL va ajudar a formalitzar un acord entre Endesa, Creu Roja i el Gremi d’Instal·ladors de la vall del Baix Llobregat. L’acord era a favor de les persones grans més desfavorides, per actualitzar les instal·lacions elèctriques de les seves cases de forma gratuïta.

L’objectiu es incentivar i compartir el coneixement sobre les estratègies de protecció i explotació de les innovacions i creacions.

Àmbit medioambiental Amb l’objectiu de convertirnos en un grup de companyíes “sense papers”, estem implementant la facturació electrònica i un sistema informàtic de digitalització de documentació, al mateix temps que millorem i agilitzem la presentació dels nostres serveis.

Així mateix, es respecta el mediambient minimitzant els residus i prodecint al reciclatge dels mateixos.