ACG

ACG és una comunitat global sense ánim de lucre, els interesos de la qual se centren en compartir experiències i relacions en el desenvolupament de les empreses vía el creixement tnat dels seus propis membres com de les corporacions a les que pertanyen. Conta amb tres tipus de socis a parts iguals: proveidors de capital, companyíes amb creixements inorgànics i assessors de serveis.

Després de la seva fundació a EEUU en 1954, es la líder mundial i conta amb més de 13.000 membres organitzatsen 55 capítols repartits per tot el món. A España es va iniciar en el 2010 (dos anys enrere, un grup d’empresaris i executius de varies empreses de referencia espanyoles, van comenzar els tràmits per l’apertura d’una delegació) i els seus afiliats ostentan càrrecs de màxima representació en societats líders en el seu sector radicades a Barcelona i Madrid principalment.

 ACGBarcelona peque