Condicions d’ús del web de Veritas Legal Abogados

Condicions d’ús del web de Veritas Legal Abogados Veritas Legal Abogados, S.L. Diagonal, 429 – 08036 Barcelona – NIF / VAT és B-65258998 S.L.P. inscrita al registre mercantil de Barcelona, ​​Foli 122. Tom 41826. Full n º b-398.358 Aquest lloc web és propietat de Ibáñez Almenara Abogados. La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. 1. – Condicions d’ús 1.1 Aquest lloc web conté material preparat per Veritas Legal Abogados amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia. 1.2 El material contingut en aquest lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Veritas Legal Abogados i l’usuari d’aquest lloc web. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’usuari no ha d’enviar a Veritas Legal Abogados cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut autorització per remetre aquesta informació. 1.3 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Ibáñez Veritas Legal Abogados no exerceix cap tipus de control. Veritas Legal Abogados no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que Veritas Legal Abogados recomani o aprovi el seu contingut. 2. – Limitació de responsabilitat 2.1 Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Veritas Legal Abogadoss no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut d’aquest lloc web o altres als quals es pugui accedir a través de la mateixa. Veritas Legal Abogados tampoc podrà ser considerada responsable de qualssevol danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita. 2.2 Veritas Legal Abogados no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, Veritas Legal Abogados no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers. 3. – Protecció de dades 3.1 La informació que rep Veritas Legal Abogadosdels usuaris d’aquest lloc web a través de la subscripció a esdeveniments promocionals o de l’enviament de formularis curriculars, es tracta amb la màxima confidencialitat amb la finalitat d’atendre la seva participació en l’esdeveniment i enviar-li informació sobre futures accions, en el primer cas, i la selecció de candidats, en el segon. La informació rebuda no s’utilitza per cap altra finalitat. 3.2 Veritas Legal Abogados no utilitza cookies per obtenir informació relativa als usuaris del lloc web. 3.3 Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari dels quals es considerin imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis. 3.4 El usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud adreçada a la direcció info@ialmenara.com o per correu postal a qualsevol de les adreces indicades al inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix.