Category Archives: Dret Fiscal

Disminució en els tipus de retenció

Benvolguts clients i amics:

Us informem que s’ha publicat en el BOE d’aquest Dissabte 11 juliol de 2015 el Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

La seva entrada en vigor s’estableix per al mateix diumenge 12 de juliol de 2015 i d’acord al que s’hi estableix es disminueixen els tipus de retenció a compte de l’IRPF d’acord amb el següent detall i en la mesura que l’obligació de retenir tingui lloc a partir del mateix Diumenge 12 de Juliol:

counting-money-1239201

Photo by: Pierre Amerlynck Continue reading