Laboral

Asesorament en l’elaboració de contractes de treball, intervenció i asistencia en les negociacions que puguessin derivarse de la extinció dels contractes laborals així com també l’intervenció en tot tipus de procediments laborals i inspeccions de treball.