Dret Concursal

Veritas Legal Abogados SL disposa d’una àmplia experiència en tractament de situacions de crisis empresarials i situacions d’insolvència empresarial, així com en procediments de concursals. Intervenim com a advocats de les empreses o en defensa dels interessos dels creditors, arribant a acords i convenis de reorganització de deute. Les principals activitats que desenvolupem són:

  • Estudi del negoci.
  • Precontenciós.
  • Reorganització de Deute.
  • Liquidació ordenada d’empreses de forma privada, sense acudir a la via judicial.
  • Procediment Concursal: liquidació d’empreses per declaració d’insolvència de les mateixes.
  • Intervenció en situació de crisi empresarial mitjançant l’aplicació de mesures per a concursals o de liquidació administrativa de les empreses.
  • Elaboració de plans de viabilitat.
  • Reorganització d’empreses.
  • Tramitació judicial d’expedients relatius al procediment concursal.